Chữ cái

Hình nền chữ cái sánh đôi BG

BG Hình nền chữ cái lồng nhau, chữ cái ghép đôi, chữ cái sánh đôi, chữ cái BG. Hình nền điện thoại cực độc. Chữ cái tên bạn và tên người ấy lồng vào nhau.          

Hình nền chữ cái sánh đôi BD

BD Hình nền chữ cái lồng nhau, chữ cái ghép đôi, chữ cái sánh đôi, chữ cái lồng nhau B và D. Hình nền điện thoại cực độc. Chữ cái ên bạn và tên người ấy lồng vào nhau.