Choáng ngợp trước vẻ đẹp thần tiên của Tiểu bang Oregon

Choáng ngợp trước vẻ đẹp thần tiên của Tiểu bang Oregon

Oregon  là một tiểu bang ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Vùng này xưa kia có nhiều bộ lạc người bản thổ sinh sống trước khi những người mua bán da thú, các nhà thám hiểm và dân định cư đến.  Oregon trở thành tiểu bang thứ 33 của Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 2 năm 1859. Cùng chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên như ở chốn thần tiên của Oregon nhé!

Choáng ngợp trước vẻ đẹp thần tiên của Tiểu bang Oregon

phong-canh-dep-oregon

phong-canh-dep-oregon

phong-canh-dep-oregon

phong-canh-dep-oregon

phong-canh-dep-oregon

phong-canh-dep-oregon

phong-canh-dep-oregon

phong-canh-dep-oregon

phong-canh-dep-oregon

phong-canh-dep-oregon

phong-canh-dep-oregon

phong-canh-dep-oregon

phong-canh-dep-oregon

phong-canh-dep-oregon

phong-canh-dep-oregon

phong-canh-dep-oregon

phong-canh-dep-oregon

phong-canh-dep-oregon

 

 

About The Author

AnAn Nguyễn

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.