Hình ảnh đẹp về chùa Dâu Bắc Ninh

Hình ảnh đẹp về chùa Dâu Bắc Ninh

Chùa Dâu là một ngôi chùa cổ xưa nhất Việt Nam chùa nằm trên địa phận xã Thanh Khương Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. Lễ hội Chùa Dâu diễn ra từ ngày 8/4 hằng năm. Nhân dân lấy ngày sinh của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni làm ngày diễn ra lễ hội Chùa Dâu nhằm tưởng niệm đức phật. Hội chùa Dâu có ý nghĩa cầu cho ước vọng ngàn đời của cư dân nông nghiệp là mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu.Cùng chiêm ngưỡng một vài hình ảnh đẹp của ngôi chùa cổ nhất Việt Nam này.

Ảnh đẹp chùa Dâu

Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh

Quang cảnh chùa Dâu

Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh

Đây là ngôi chùa cổ nhất Việt Nam

Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc NinhHình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc NinhHình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh Hình ảnh đẹp về chùa Dâu - Bắc Ninh (TH)

About The Author

tuyetmuathu

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.