Hình ảnh đẹp về chùa Tây Phương Hà Nội

Hình ảnh đẹp về chùa Tây Phương Hà Nội

Chùa Tây Phương ở núi Tây Phương, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Tây nay là Hà Nội.  Lễ hội  chùa  Tây Phương  đươc tổ chức  vào ngày 6 tháng 3 hàng năm. Chùa Tây Phương là nơi tập trung những kiệt tác nghệ thuật điêu khắc tôn giáo hiếm có  bao gồm phù điêu, chạm trổ và tạc tượng. Chỗ nào có  gỗ trong Chùa là có sự chạm trổ.  Chùa có  16 pho tượng La Hán lớn bằng người thật trong các tư thế khác nhau ở hai bên tường lâu của thượng điện. Các tượng La Hán mỗi vị là một nỗi khổ, cử chỉ, dáng điệu riêng thể hiện những tính cách khác nhau khá sinh động và hiếm thấy trong nghệ thuật điêu khắc cổ. Cùng hình đẹp chiêm ngưỡng hình ảnh đẹp về chùa Tây Phương nhé!

Ảnh đẹp về chùa Tây Phương

Hình ảnh đẹp về chùa Tây Phương xao động lòng người

Cổng vào CHùa Tây Phương

Cổng vào CHùa Tây Phương

Hình ảnh lễ hội chùa Tây Phương

Hình ảnh đẹp về chùa Tây Phương xao động lòng người Hình ảnh đẹp về chùa Tây Phương xao động lòng người Hình ảnh đẹp về chùa Tây Phương xao động lòng người Hình ảnh đẹp về chùa Tây Phương xao động lòng người Hình ảnh đẹp về chùa Tây Phương xao động lòng người Hình ảnh đẹp về chùa Tây Phương xao động lòng người

Hình ảnh đẹp về chùa Tây Phương xao động lòng người

Hình ảnh lễ hội chùa Tây Phương Hình ảnh đẹp về chùa Tây Phương xao động lòng người Hình ảnh đẹp về chùa Tây Phương xao động lòng người Hình ảnh các vị La hán trong Chùa Tây Phương Hình ảnh các vị La hán trong Chùa Tây Phương

Hình ảnh các vị La hán trong Chùa Tây Phương Hình ảnh các vị La hán trong Chùa Tây Phương

Hình ảnh các vị La hán trong Chùa Tây Phương

Hình ảnh lễ hội chùa Tây Phương

Lễ hội chùa Tây Phương

Hình ảnh lễ hội chùa Tây Phương Hình ảnh lễ hội chùa Tây Phương

 

(TH)

About The Author

tuyetmuathu

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.