Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM

Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM

Chùa Bà Thiên Hậu là một ngôi chùa có lịch sở lâu đời của người Hoa ở TP Hồ Chí Minh. Đây là một ngôi chùa nổi tiếng mang nhiều giá trị về nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc, hiện vật cổ. Nơi đây là nơi quy tụ và hỗ trợ lẫn nhau của người Việt gốc Hoa và là nơi đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng cho nhân dân. Hằng năm lễ hội rước bà Thiên Hậu thu hút đông đảo người tham gia.Cùng Hình đẹp chiêm ngưỡng một vài hình ảnh đẹp về chùa Bà Thiên Hậu nhé!

Ảnh đẹp về chùa Bà Thiên Hậu

Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM

Quang cảnh bên ngoài chùa Bà Thiên Hậu

Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM   Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM   Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM   Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM Hình ảnh đẹp về chùa Thiên Hậu Tp HCM (TH)

About The Author

tuyetmuathu

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.