Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội

Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội

Đền Gióng nằm trên núi Sóc thuộc thôn Vệ Linh xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đền Gióng thờ Đổng Thiên Vương tức là Thánh Gióng là một trong 4 vị Tứ Bất Tử của tín ngưỡng văn hóa dân gian Việt Nam. Đền Gióng được xây dựng từ thời Vua Đinh Tiên Hoàng . Nơi đây gồm một quần thể di tích gồm Đền Trình, Đền Mẫu, chùa Non Nước, Chùa Đại Bi, Đền Thượng, Hòn đá Trồng, Tượng đài Thánh Gióng và các bia đá ghi lại lịch sử Lễ hội Đền Sóc. Lễ Hội Gióng Sóc Sơn diễn ra từ ngày mồng 6 tháng 1 âm lịch hằng năm. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày với các nghi lễ truyền thống như: lễ khai quang, lễ rước, lễ dâng hương, dâng hoa tre lên đền Thượng.

Ảnh đẹp đền Gióng Sóc Sơn

Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội

Quang cảnh đên Gióng nhìn từ trên cao

Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội

Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội

Đường lên Đền Gióng

Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội

Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội

Tượng đài Thánh Gióng

Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà NộiHình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội

Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội

Lễ hội đền gióng

Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà NộiHình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội Hình ảnh đẹp về đền Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội (TH)

About The Author

tuyetmuathu

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.