Hình ảnh đẹp về tình bạn

Hình ảnh đẹp về tình bạn

Tặng các bạn những bức hình đẹp nhất về tình bạn.

Có người đã nói “Bạn là một người thay đổi cả thế giới của bạn dù chỉ là một phần trong thế giới đó, có thể đem đến cho bạn nụ cười, chia sẻ với bạn từng giọt nước mắt… một người khiến bạn tin là vẫn còn điều gì đó thật tốt đẹp trong cuộc sống, một người luôn mở tấm lòng ra vì bạn.” –
Nhưng, lại có những câu nói, những quan niệm giản đơn hơn nhiều về tình bạn, về những người gọi nhau là bạn…Một người nói: “Bạn bè là một mối quan hệ cần được bồi đắp từ từ và lâu dài …”

 

hình ảnh đẹp về tình bạn hình ảnh đẹp về tình bạn hình ảnh đẹp về tình bạn hình ảnh đẹp về tình bạn hình ảnh đẹp về tình bạn hình ảnh đẹp về tình bạn hình ảnh đẹp về tình bạn hình ảnh đẹp về tình bạn hình ảnh đẹp về tình bạn hình ảnh đẹp về tình bạn hình ảnh đẹp về tình bạn hình ảnh đẹp về tình bạn hình ảnh đẹp về tình bạn hình ảnh đẹp về tình bạn

About The Author

cnnh

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.