Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại

Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại

Hoàng thành Thăng Long ở Hà Nội là di sản văn hóa thế giới được Unesco công nhận năm 2001. Nơi đây là minh chứng về truyền thống văn hóa lâu đời trong suốt lịch sử liên tục 13 thế kỷ của người Việt ở châu thổ sông Hồng. Nơi đây minh chứng rõ nét Tư tưởng văn hóa có giá trị toàn cầu của văn minh nhân loại, và liên hệ trực tiếp với nhiều sự kiện trọng đại của lịch sử của  quốc gia dân tộc vùng Đông Nam Á trong mối quan hệ với khu vực và trên thế giới.  Cùng chiêm ngưỡng ảnh đẹp về Hoàng Thành Thăng Long nhé!

Ảnh đẹp về Hoàng Thành Thăng Long

Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại

Cổng chính Hoàng Thành Thăng Long

Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại anh-dep-ve-hoang-thanh-thang-long-1 Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại

Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại

Đường lát đá trong Hoàng Thành

Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại

Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại

Lò quan – di vật bên trong Hoàng Thành

Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại

Mái vòn trong hoàng thành

Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại

Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại

Lễ hội hoa anh đào tổ chức ở Hoàng thành

Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại

Lễ hội được tổ chức ở Hoàng thành

Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại

Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại

Hoàng thành vào ban đêm

Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những giá trị văn hóa nhân loại (TH)

About The Author

tuyetmuathu

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.