Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ

Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ

Thành Cổ Loa là thành được xây dưới thời An Dương Vương vào thế kỷ thứ 3 TCN . Hiện nay thành Cổ Loa thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh TP Hà Nội. Do chưa có gạch nung  nên Thành Cổ Loa được xây bằng đất và được đánh giá là “tòa thành cổ nhất, cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất và quy mô lớn vào bậc nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ”.  Cùng hình đẹp chiêm ngưỡng thành cổ Loa độc đáo này nhé!

Ảnh đẹp về thành Cổ Loa

Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ Thành Cổ Loa Hà Nội sự kết tinh trí tuệ của người Việt Cổ (TH)

About The Author

tuyetmuathu

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.