hinh-anh-dep-ve-chua-bai-dinh-ninh-binh-24

Hình ảnh đẹp về chùa Bái Đính Ninh Bình

[02/07/2015 21:55:08] Tr?i qua hàng tri?u nãm ki?n t?o ð?a ch?t, t?o hóa ð? ýu ái ban cho Ninh B?nh m?t k? quan thiên nhiên tuy?t m? “non xanh ný?c bi?c”, và ðây c?ng chính là vùng ð?t vãn hi?n c?a ný?c Vi?t xýa, ðó là Qu?n th? danh th?ng Tràng An, bao g?m Khu […]

[02/07/2015 21:55:08] Tr?i qua hàng tri?u nãm ki?n t?o ð?a ch?t, t?o hóa ð? ýu ái ban cho Ninh B?nh m?t k? quan thiên nhiên tuy?t m? “non xanh ný?c bi?c”, và ðây c?ng chính là vùng ð?t vãn hi?n c?a ný?c Vi?t xýa, ðó là Qu?n th? danh th?ng Tràng An, bao g?m Khu du l?ch sinh thái Tràng An, Khu danh th?ng Tam C?c – Bích Ð?ng và Khu di tích C? ðô Hoa Lý. Toàn b? qu?n th? danh th?ng n?i ti?ng này n?m tr?i r?ng trên ð?a bàn các huy?n Hoa Lý, Gia Vi?n, Nho Quan và thành ph? Ninh B?nh. Liên k?t gi?a các khu v?c này là h? sinh thái r?ng ð?c d?ng Hoa Lý trên núi ðá vôi, ð?t ng?p ný?c và h? th?ng sông, h?, ð?m v?i di?n tích 12.252 ha. Ngày 23/6/2014, Qu?n th? danh th?ng Tràng An ðý?c UNESCO công nh?n là Di s?n th? gi?i h?n h?p ð?u tiên c?a Vi?t Nam, khi ðáp ?ng c? hai y?u t? vãn hóa và thiên nhiên, c?ng là di s?n th? gi?i kép ð?u tiên và duy nh?t ? khu v?c Ðông Nam Á cho ð?n nay. Trong ?nh: M?t góc Chùa Bái Ðính thu?c Khu du l?ch sinh thái Tràng An. ?nh: Minh Ð?c – TTXVN

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.